Báo Hải Quan: KBNN Thừa Thiên Huế: Đảm bảo việc giao dịch thông suốt sau tinh gọn bộ máy

Share:

Từ đầu tháng 10, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên Huế cùng lúc nhập KBNN thành phố Huế vào KBNN tỉnh và tinh giảm 2 phòng chức năng. Dù nhiệm vụ không đơn giản nhưng bằng sự quyết liệt trong triển khai, đơn vị nhận được sự đồng thuận lớn từ cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị giao dịch.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://haiquanonline.com.vn/kbnn-thua-thien-hue-dam-bao-viec-giao-dich-thong-suot-sau-tinh-gon-bo-may-113688.html

Đến thời điểm này, mọi khoản thanh toán của các đơn vị đều được giải quyết đúng thời hạn.

Nhận được sự đồng thuận, ủng hộ lớn

Từ ngày 1/10/2019, KBNN Thừa Thiên Huế hoạt động trên cơ sở sáp nhập và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo tổ chức bộ máy mới. Theo đó, sáp nhập KBNN thành phố Huế vào KBNN tỉnh. Số phòng tại KBNN tỉnh giảm từ 7 xuống còn 5 phòng gồm: Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Phòng Tài vụ - Quản trị, Phòng Kiểm soát chi, Phòng Kế toán nhà nước và Văn phòng; KBNN cấp huyện giảm từ 9 đơn vị xuống còn 8 đơn vị.

Để chuẩn bị cho công tác này, lãnh đạo KBNN Thừa Thiên Huế đã tổ chức các Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị, Hội nghị Đảng ủy KBNN tỉnh, Hội nghị lãnh đạo chủ chốt của KBNN tỉnh để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí công chức, người lao động trên cơ sở nguyên tắc rà soát, sắp xếp công tác cán bộ theo hướng dẫn của KBNN và tình hình đội ngũ công chức tại đơn vị để xây dựng phương án tổng thể về sắp xếp, bố trí cán bộ đối với các phòng thuộc KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện trực thuộc báo cáo về Kho bạc Nhà nước theo hướng dẫn tại công văn số 4693/KBNN-TCCB ngày 16/9/2019 của KBNN.

Trên cơ sở ý kiến phê duyệt của KBNN, theo phân cấp quản lý cán bộ, KBNN Thừa Thiên Huế đã thực hiện các quy trình, thủ tục để bổ nhiệm, điều động, bố trí, sắp xếp công chức đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc đi vào hoạt động. Các chức danh lãnh đạo được bổ nhiệm mới được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục về bổ nhiệm công chức lãnh đạo. Đối tượng được bổ nhiệm phải thuộc diện quy hoạch chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương trở lên và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định.

KBNN Thừa Thiên Huế cũng cho biết, mặc dù công tác tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy ảnh hưởng trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, công chức nhưng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Thừa Thiên Huế vẫn duy trì được sự đoàn kết, ổn định, không phát sinh đơn thư khiếu nại trong việc bố trí, sắp xếp công việc và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Do yêu cầu cấp bách sáp nhập, giải thể các đơn vị, các tổ nghiệp vụ nên áp lực về thời gian thực hiện rất lớn. Do đó, từ lãnh đạo cho đến cán bộ công chức đều phải làm việc thêm ngoài giờ hành chính để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và phương án sáp nhập, giải thể đã được phê duyệt. Đặc biệt là áp lực về thời gian đối chiếu với các đơn vị mở tài khoản tại các đơn vị cũ và việc kiểm kê đối chiếu khớp đúng số liệu thực tế với sổ sách kế toán khi kiểm kê, bàn giao nhiệm vụ theo yêu cầu sáp nhập, giải thể các đơn vị.

Hơn thế nữa, những vấn đề về tư tưởng, tình cảm của công chức là đối tượng sắp xếp bị xáo trộn vị trí, chức vụ công tác vẫn luôn có những băn khoăn, trăn trở.

Mặc dù vậy, chính sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động trong toàn thể KBNN Thừa Thiên Huế là cơ sở quyết định sự thành công trong công tác tổ chức cán bộ của đơn vị. Đồng thời đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị giao dịch với KBNN Thừa Thiên Huế.

Không ách tắc giao dịch

Bên cạnh việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống KBNN nước cũng đẩy mạnh cải cách quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa công nghệ quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ.

Sau khi tiếp nhận bàn giao từ KBNN thành phố Huế, KBNN tỉnh đã thực hiện chuyển đổi tất cả các số liệu, số dư dự toán, tiền gửi… vào hệ thống, bố trí nhân sự, phân công cụ thể từng cán bộ giao dịch để sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ thanh toán đối với các đơn vị giao dịch và 27 phường bắt đầu từ ngày 1/10/2019.

Đến thời điểm này, mọi khoản thanh toán của các đơn vị đều được giải quyết đúng thời hạn và quy định, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời, các đơn vị phối hợp tốt với KBNN tỉnh trong công tác đối chiếu, thanh toán và xử lý các vướng mắc.

Đến nay việc sắp xếp, kiện toàn, cơ cấu tổ chức chủa KBNN Thừa Thiên Huế đã đi vào ổn định, liên tục và đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc; không gây ách tắc, không để bỏ sót công việc; đảm bảo việc giao dịch thông suốt của các đơn vị và cá nhân đến giao dịch tại KBNN Thừa Thiên Huế.

Thùy Linh

Tìm kiếm:✨

  • KBNN, Kho bạc nhà nước, Mọi khoản, Tinh gọn, Thông suốt, Tinh giảm, Phòng tài vụ, Phòng kiểm soát, Kiểm kê, Giải thể, Sáp nhập, Tỉnh giảm, Đối chiếu, Bộ máy, Sự đồng thuận, Ách tắc, Sổ sách kế toán, Công chức, Chức danh, Phân cấp quản lý

Không có nhận xét nào