Báo Công Luận: Công ty Nhiệt điện Uông Bí chú trọng công tác bảo vệ môi trường

Share:

Nằm giữa trung tâm thành phố Uông Bí, nơi có mật độ dân cư đông đúc nên nhiều năm qua Công ty Nhiệt điện Uông Bí luôn xác định và đặt nhiệm vụ bảo vệ môi trường lên hàng đầu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/cong-ty-nhiet-dien-uong-bi-chu-trong-cong-tac-bao-ve-moi-truong-post64687.html

Cán bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí kiểm tra thông số kỹ thuật vận hành máy. Ảnh Báo Quảng Ninh.

Hiện tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí đang quản lý, vận hành 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 630MW. Trong suốt quá trình sản xuất, Công ty đã đặt ra và luôn thực hiện tốt phương châm: “Sản xuất phải đảm bảo môi trường”.

Cụ thể, công ty đã đưa ra giải pháp công nghệ đối với 2 tổ máy phát điện sử dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa nhất hiện nay trong cả nước với công suất 300MW. Các tổ máy được lắp đặt đầy đủ hệ thống lọc bụi như: Hệ thống hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP và hệ thống khử lưu huỳnh FGD, đảm bảo các thông số khói thải đáp ứng với quy chuẩn môi trường hiện nay.

Từ năm 2017 công ty đã chủ động nghiên cứu, mời đơn vị tư vấn lập đề án chuyển đổi nguyên liệu dầu đốt lò (đốt lúc khởi động lò) từ dầu nặng FO sang dầu nhẹ DO và tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công. Đến tháng 3/2018 công ty đã thực hiện thành công đề án chuyển đổi nhiên liệu dầu đốt lò từ dầu FO sang dầu DO và đưa vào vận hành, đến nay đang khai thác đạt hiệu quả tốt, nhà máy không còn tình trạng khói mầu đen mỗi khi khởi động lò.

Duy trì thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy định; xây dựng và giám sát quy trình vận hành; đảm bảo phối liệu, chất lượng nhiên liệu đúng qui định... để giảm thiểu sự cố máy móc thiết bị, sự cố môi trường xảy ra.

Đảm bảo vận hành liên tục hệ thống khử bụi tĩnh điện, khử lưu huỳnh. Nhờ đó, khí thải phát sinh từ lò hơi được đưa qua hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) sau đó qua hệ thống quạt khói tới hệ thống khử khí lưu huỳnh (FGD) rồi đi vào ống khói cao 200m thải ra môi trường.

Công ty nhiệt điện Uông Bí chuyển đổi thành công từ dùng dầu FO sang dầu DO khi khởi động lò, không còn khói đen và phát khí thải ảnh hưởng tới môi trường. Ảnh Báo QUảng Ninh.

Hằng năm thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 4 lần/năm, gồm: Quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung; quan trắc môi trường chất lượng nước thải; quan trắc môi trường chất lượng nước mặt; quan trắc môi trường chất lượng nước ngầm; quan trắc môi trường đất; quan trắc khí thải đầu ống khói.

Các số liệu quan trắc được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nhờ hệ thống quan trắc khí thải online tự động. Bên canh đó công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (công suất 10m3/h), hệ thống xử lý nước thải sản xuất (công suất 70m3/h) và nước thải nhiễm dầu (công suất 10 m3/h). Tất cả hệ thống xử lý nước thải được lắp đặt công nghệ hoàn toàn tự động, hiện đại, đảm bảo hoạt động liên tục và xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra môi trường. Ngoài ra còn thực hiện quan trắc đo đạc nước thải các cửa xả mỗi tháng 1 lần.

Kết quả khí thải sau khi qua các hệ thống xử lý đo được tại các kỳ quan trắc và quan trắc khí thải online đều nằm trong giới hạn cho phép tại cột B của QCVN 22:2009/BTNMT. Nước thải, nước mặt đạt yêu cầu về môi trường QCVN 40:2011 và QCVN 08: 2010; mức ồn trung bình giao động từ 35Dba đến 75 Dba; độ rung từ 39 đến 70 Db, đều nằm trong giới hạn cho phép của TCVN 6962: 2001.

Công ty đã đăng ký làm chủ nguồn thải chất thải nguy hại; theo đó, chất thải nguy hại được thu gom lưu giữ tại kho chứa riêng theo qui định và ký hợp đồng với đơn vị chuyên trách đưa đi xử lý theo quy định của pháp luật.

Xỉ đáy lò phát sinh trong quá trình sản xuất được thu gom vận chuyển ra hồ thải xỉ bằng đường ống kín (theo phương pháp thải xi ướt); một phần xả theo đường xi lô (xả khô). Tro bay được hệ thống quạt chân không hút về xi lô chứa, rồi vận chuyển bằng ô tô bồn chuyên dụng kín đưa đi các hộ tiêu thụ (làm phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng). Toàn bộ tro xỉ đã được phân tích, kết luận không có thành phần nguy hại và đủ tiêu chuẩn tái sử dụng làm vật liệu xây dựng.

Công ty đã lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu và Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, được UBND tỉnh và Sở Công thương phê duyệt.

PV

Tìm kiếm:✨

  • FGD, QCVN, BTNMT, ESP, 300MW, DBA, Uông Bí, Nhiệt điện, Báo Quảng Ninh, Tĩnh điện, Quan trắc, Ống khói, Đáy lò, Dầu nặng, Xử lý nước thải

Không có nhận xét nào